www.forsvarsgarden.se © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

Sollentuna Försvarsgård

 

HemKontaktLokalerHyraFriv.orgHistoriaKarta

 

 

 

 Sollentuna Lottakår

Vår förening träffas nästan varje torsdag i vårt eget hus, Försvarsgården, i Sollentuna.

 

För alla medlemmar som inte hinner komma varje torsdag har vi en fullspäckad sändlista, PRATA, som informerar många gånger i veckan, och en egen tidning, I SIKTE, som kommer ut med fyra tjocka nummer per år.

 

I Sollentuna lottakår kan man alltså välja att antingen vara mycket aktiv, eller att vara mycket mindre aktiv - och ändå känna sig högst delaktig tack vare mail och tidning.

 

 

 

 

LÄS MER

 

www.sollentunalottorna.se

 

Lottakårens övergripande uppgift är att informera om Sveriges försvar och krishantering, och för dem som vill kan vi erbjuda utbildning till avtal och överenskommelser med Försvarsmakten, en statlig myndighet eller med den egna kommunen. Vi har tillgång till ett stort antal centrala och lokala utbildningar via olika myndigheter och genom vår egen organisation.

 

 

FRO Stockholm Norra

När krisen drabbar Sverige är kommunikation en fråga  om överlevnad.

 

Frivilliga Radioorganisationen, FRO, ser till att Sverige inte tystnar, att kommunikationen fungerar när inget annat fungerar. I FRO får du utbildning och träning i allt från amatörradio till det absolut senaste inom satellit- och databaserad kommunikationsteknik.

 

Den lokala avdelningen i Sollentuna träffas oftast i Försvarsgården varje tisdag kväll

 

www.stockholm-norra.fro.se

 

Våra uppgifter sammanfattas i vår slogan:
"Radio, tele och data i samhällets tjänst"
.

 

FRO är en frivillig försvarsorganistion som skall bibehålla och utveckla hög kompetens om sambands- och informationssystem. Medlemmarnas och samhällets behov skall styra vår verksamhet.

 

 

Sollentuna Civilförsvarsförening

 

 

Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG. Som stöd till FRG har vi resursregistret MAX. MAX ger snabbt svar på vilka kompetenser och vilket materiel som finns att använda på en ort vid en kris.

 

Frivilliga resursgrupper (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap.

 

Med hjälp av Civilförsvarsförbundets lokalföreningar och sponsorer placerar vi ut hjärtstartare runt om i Sverige. Vi vill att det ska finnas minst en hjärtstartare tillgänglig på platser där många människor rör sig och där avstånden är för långa vid ett hjärtstopp.

 

 

www.civil.se/

 

Våra uppdrag får vi från statliga myndigheter, kommuner och landsting samt organisationer.

Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss - både som individer och tillsammans